Aktuelt

Langvarige strømbrudd?

Føre sitt forebyggende vedlikehold samt gode beredskapsplaner skal bidra til sikker strømforsyning. Men husk at du også kan ta et ansvar hvis strømmen blir