Nettleie næring

Fullstendige nettleie- og leveringsvilkår. Alle priser er ekskl. mva.

Gjelder fra 01.05.2022
Disse takstgruppene gjelder for industri, handverk, kontor, forretninger, hoteller, offentlige bygg og andre bygg med næringsvirksomhet.

Prisene er ekskl. ENOVA-avgift på kr 800,- pr år.

NT4 
Nettleie21,0 øre/kWh
Fastbeløp3600 kr/år
NT3A og NT3S* 
Fastledd10 500 kr/år
Effekt < 100 kW715 kr/kW/år
Effekt 100 – 150 kW605 kr/kW/år
Effekt 150 – 200 kW500 kr/kW/år
Effekt 200 – 500 kW440 kr/kW/år
Effekt over 500 kW420 kr/kW/år
Energiledd NT3A16,0 øre/kWh
Energiledd NT3S* sommer15,0 øre/kWh
Energiledd NT3S* vinter16,5 øre/kWh

* NT3S
Sommerperioden: 01.04 – 30.09, Vinterperioden: 01.10 – 31.03. Denne takstgruppen gjelder for anlegg med overbelastningsvern over 125 A ved 230 V og 80 A ved 400 V.

NT4C 
Nettleie50,0 øre/kWh
Fastbeløp10 500 kr/år

Denne takstgruppen gjelder anlegg med overbelastningsvern over 125 A og som bruker høy effekt, men har lite energiforbruk. Kontakt energiverket for nærmere informasjon. I tillegg kommer forbruksavgift for alle takstgrupper: Veksthusnæring er fritatt for avgift. Spesielle regler gjelder for industri, bergverk og arbeidsmarkedsbedrifter. 

TAKSTGRUPPE KLP
Denne takstgruppen gjelder for kraftkunder på leveringsplikt. De 6 første ukene er prisen månedlig veiet spot (ref.Kristiansand) + 5,0 øre/kWh. Etter 6 uker er prisen månedlig veiet spot (ref.Kristiansand) + 15,0 øre/kWh.

Alle priser er ekskl.mva

Nedlastninger:
Standard vilkår for nettleie og tilknytning Næring
Fullstendige nettleie- og leveringsvilkår

Gjelder fra 01.01.2022 – 30.04.2022
Disse takstgruppene gjelder for industri, handverk, kontor, forretninger, hoteller, offentlige bygg og andre bygg med næringsvirksomhet.

Prisene er ekskl. ENOVA-avgift på kr 800,- pr år.

NT4 
Nettleie16,0 øre/kWh
Fastbeløp3600 kr/år
NT3A og NT3S* 
Fastledd10 500 kr/år
Effekt < 100 kW715 kr/kW/år
Effekt 100 – 150 kW605 kr/kW/år
Effekt 150 – 200 kW500 kr/kW/år
Effekt 200 – 500 kW440 kr/kW/år
Effekt over 500 kW420 kr/kW/år
Energiledd NT3A11,0 øre/kWh
Energiledd NT3S* sommer10,0 øre/kWh
Energiledd NT3S* vinter11,5 øre/kWh

* NT3S
Sommerperioden: 01.04 – 30.09, Vinterperioden: 01.10 – 31.03. Denne takstgruppen gjelder for anlegg med overbelastningsvern over 125 A ved 230 V og 80 A ved 400 V.

NT4C  
Nettleie 45,0 øre/kWh
Fastbeløp 10 500 kr/år

Denne takstgruppen gjelder anlegg med overbelastningsvern over 125 A og som bruker høy effekt, men har lite energiforbruk. Kontakt energiverket for nærmere informasjon. I tillegg kommer forbruksavgift for alle takstgrupper: Veksthusnæring er fritatt for avgift. Spesielle regler gjelder for industri, bergverk og arbeidsmarkedsbedrifter. 

TAKSTGRUPPE KLP
Denne takstgruppen gjelder for kraftkunder på leveringsplikt. De 6 første ukene er prisen månedlig veiet spot (ref.Kristiansand) + 5,0 øre/kWh. Etter 6 uker er prisen månedlig veiet spot (ref.Kristiansand) + 15,0 øre/kWh.

Alle priser er ekskl.mva

Nedlastninger:
Standard vilkår for nettleie og tilknytning Næring
Fullstendige nettleie- og leveringsvilkår