Nettleie privathusholdninger

Fullstendige nettleie- og leveringsvilkår. Alle priser er inkludert mva.

Gjelder fra 01.05.2022

Prisene er inklusiv forbruksavgift på 19,26 øre/kWh, ENOVA-avgift på 1,25 øre/kWh og 25 % mva. Der tariffen blir benyttet til næring blir ENOVA avgiften fakturert med kr 800,- + mva pr år.

TAKSTGRUPPE NH4 og NH4V
Totalpriser med avgifter: Gjelder gårdsbruk, boliger og hybler.

Tariff

Fastledd

Energiledd

Energiledd

Sommer

Energiledd

Vinter

NH4

3875kr/år

46,76 øre/kWh

NH4V*

3875kr/år

44,51 øre/kWh

48,01 øre/kW

NH4V
* NH4V kan bare velges av kunder med 6 årlige avregninger. Sommerperioden:01.04 – 30.09, Vinterperioden: 01.10 – 31.03. Denne takstgruppen er for anlegg med overbelastningsvern til og med 3×125 A ved 230 V og 3×80 A ved 400 V. Dersom anlegget har større sikringer må en ta kontakt med energiverket for informasjon.

TAKSTGRUPPE NH4H
Totalpriser med avgifter:  Gjelder fritidsboliger og fraflytta gårdsbruk o.l.
Denne takstgruppen kan ikke ha større overbelastningsvern enn 3×63 A ved 230 V og 3×32 ved 400 V.

Tariff

Energiledd

Fastbeløp nett

NH4H

46,76 øre/kWh

4500 kr/år

TAKSTGRUPPE KLP
Denne takstgruppen gjelder for kraftkunder på leveringsplikt. De 6 første ukene er prisen månedlig veiet spot (ref.Kristiansand) + 6,25 øre/kWh. Etter 6 uker er prisen månedlig veiet spot (ref.Kristiansand) + 18,75 øre/kWh.

Nedlastninger:
Fullstendige nettleie- og leveringsvilkår
Standard vilkår for nettleie og tilknytning for forbukere
Personvern

Priser fra 01.01.2022-30.04.2022

Prisene er inklusiv forbruksavgift på 11,14 øre/kWh (januar-mars), 19,26 øre/kWh (april-desember), ENOVA-avgift på 1,25 øre/kWh og 25 % mva. Der tariffen blir benyttet til næring blir ENOVA avgiften fakturert med kr 800,- + mva pr år.

TAKSTGRUPPE NH4 og NH4V
Totalpriser med avgifter: Gjelder gårdsbruk, boliger og hybler.

Tariff

Fastledd

Energiledd

Energiledd

Sommer

Energiledd

Vinter

NH4, Januar-mars

3875kr/år

32,38 øre/kWh

NH4, April-desember

3875kr/år

40,51 øre/kWh

NH4V*, Januar-mars

3875kr/år


33,63 øre/kW

NH4V*, April-desember

3875kr/år

38,26 øre/kWh

41,76 øre/kW

NH4V
* NH4V kan bare velges av kunder med 6 årlige avregninger. Sommerperioden:01.04 – 30.09, Vinterperioden: 01.10 – 31.03. Denne takstgruppen er for anlegg med overbelastningsvern til og med 3×125 A ved 230 V og 3×80 A ved 400 V. Dersom anlegget har større sikringer må en ta kontakt med energiverket for informasjon.

TAKSTGRUPPE NH4H
Totalpriser med avgifter:  Gjelder fritidsboliger og fraflytta gårdsbruk o.l.
Denne takstgruppen kan ikke ha større overbelastningsvern enn 3×63 A ved 230 V og 3×32 ved 400 V.

Tariff

Energiledd

Fastbeløp nett

NH4H, Januar-mars

32,38 øre/kWh

4500 kr/år

NH4H, April-desember

40,51 øre/kWh

4500 kr/år

TAKSTGRUPPE KLP
Denne takstgruppen gjelder for kraftkunder på leveringsplikt. De 6 første ukene er prisen månedlig veiet spot (ref.Kristiansand) + 6,25 øre/kWh. Etter 6 uker er prisen månedlig veiet spot (ref.Kristiansand) + 18,75 øre/kWh.

Nedlastninger:
Fullstendige nettleie- og leveringsvilkår 
Standard vilkår for nettleie og tilknytning for forbukere
Personvern