Nye priser fra 1.januar 2022

Føre utsetter innføring av ny nettleie.

Føre beholder eksisterende modell for nettleie inntil videre.
Priser for 2022 er nå lagt ut på våre nettsider, og sendt ut til våre kunder.

Prisene ligger her:

Nettleie privat

Nettleie næring

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien.

Informasjon om HAN-port

AMS-målerne har en HAN-port (Home Area Network) der det er mulig å koble til eksternt utstyr, for eksempel informasjonsskjerm og smarthusløsninger.

Elbil og etablering av ladepunkter

Bruk alltid autorisert installatør ved installasjon av ladepunkt.