Nye priser fra 1.juli 2022

Se oppdaterte priser her.

Føre innfører ny modell for nettleie, i henhold til krav og regelverk.
Priser for 2022 er nå lagt ut på våre nettsider, og sendt ut til våre kunder.

Prisene ligger her:

Nettleie priser 2022

 

Ny modell for nettleie fra 1.juli 2022

Føre innfører ny nettleie. Det vil bli innført kapasitetsledd og energiledd ihht krav og regelverk.

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Kompensasjonen blir tilbakebetalt gjennom nettleien. Les mer her.

Informasjon om HAN-port

AMS-målerne har en HAN-port (Home Area Network) der det er mulig å koble til eksternt utstyr, for eksempel informasjonsskjerm og smarthusløsninger.