Nye priser fra 1.mai 2022

Grunnet økte priser på nettap må vi dessverre endre prisene på nettleien med virkning fra 1. mai 2022.

Nettselskapet Føre er, i likhet med alle nettselskaper, pålagt å kontinuerlig kjøpe inn strøm for å dekke et uunngåelig tap i strømnettet. Siden prisen på strøm har økt voldsomt, har kostnadene til Føre økt tilsvarende. Det er derfor nødvendig med en økning i nettleien på 5 øre pr. kWh ekskl. mva.

Føre er blant de selskapene med lavest nettleie i Telemark. Som selskap er vi opptatt av å holde kostnadene så lave som mulig til beste for våre kunder.

Priser er lagt ut på våre nettsider, og sendt ut til våre kunder:

Nettleie privat

Nettleie næring

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Kompensasjonen blir tilbakebetalt gjennom nettleien. Les mer her.

Informasjon om HAN-port

AMS-målerne har en HAN-port (Home Area Network) der det er mulig å koble til eksternt utstyr, for eksempel informasjonsskjerm og smarthusløsninger.

Elbil og etablering av ladepunkter

Bruk alltid autorisert installatør ved installasjon av ladepunkt.