AMS - automatisk strømmåler

Automatisk strømmåler – Fordeler både for deg og for samfunnet!

Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha fått ny automatisk strømmåler, på fagspråket også kalt Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS).
Strømmåleren registrerer strømforbruk på timesbasis, og sender informasjon om forbruket ditt til Elhub og videre til ditt nettselskap. Dette gir raskere og riktigere innhenting av måleverdier og et bedre grunnlag for fakturaen. Informasjonen gjøres tilgjengelig for deg via internett eller papir som vanlig. Dette er den største moderniseringen av strømnettet på over 100 år.

Smart strøm vil gi deg bedre styring med forbruket ditt, samfunnet får bedre forsyningssikkerhet, og på sikt så får vi klimagevinster ved å bruke energi mer effektivt.

Dine fordeler:

1. Automatisk avlesning
Forbruket ditt registreres automatisk hver time. Automatisk registrering fjerner muligheten for feilavlesning av måler.

2. Kontroll over forbruket ditt
Det er enkelt å utføre strømsparende tiltak. Vit hvor du kan spare strøm, og hvor mye du sparer. Informasjonen gjøres tilgjengelig via internett eller på papir, til deg som ønsker det.

3. Nøyaktig strømregning
Fakturaen baseres på reelle målerstander

4. Rask feilsøking
De smarte strømmålerne kan varsle om jordfeil, spenningsfeil og annet.

5. Fremtidsrettet
Strømmålerne åpner opp for nye produkter og tjenester som vil bidra til ytterligere redusering av forbruk i fremtiden.

Hva er Elhub?

Dette er stasjonen hvor data fra målerne sendes til. Data videresendes så til strømleverandøren din. Du trenger aldri å lese av måleren igjen!

Elhub skal være den sentrale datahuben for måleverdier og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Elhubs hovedfunksjoner er automatisert måleverdiprosessering og måleverdidistribusjon samt prosessering av markedsprosesser som leverandørbytter, flyttinger og rapportering. Elhub vil endre og forenkle hverdagen for alle kraftleverandører og nettselskaper i Norge.

For mer informasjon: www.elhub.no