Informasjon om HAN-port

AMS-målerne har en HAN-port (Home Area Network) der det er mulig å koble til eksternt utstyr, for eksempel informasjonsskjerm og smarthusløsninger.

Flere strømleverandører og andre kommersielle leverandører tilbyr utstyr slik at du kan få god oversikt over strømforbruket i ditt eget hjem. Føre AS tilbyr ikke slikt utstyr.
Informasjon om HAN-porten og leverandører

Åpne HAN-porten
For å åpne HAN-porten, må teksten under sendes på epost til Føre AS. Kunden må fylle ut navn, måler-id og adresse før skjema sendes inn.

Jeg, <nettkundes navn>, erklærer med denne eposten at jeg er kjent med det sikkerhetsmessige aspektet ved at informasjonsstrømmen ut av HAN-porten sendes ukryptert (ref. informasjonsskriv fra nettselskapet om åpning av informasjonsstrømmen ut av HAN-porten), og bekrefter at HAN-porten er tilstrekkelig fysisk sikret til at nettselskapet kan åpne for informasjonsstrømmen. Jeg er også inneforstått med at nettselskapet ikke tar ansvar for 3. partsutstyr som kobles på HAN porten.

Åpningen gjelder for måler med måler-id <måler-ID>,
på adresse <adresse hvor måleren står>

Vennligst åpne for datastrøm så snart som mulig.

Skjema sendes til: firmapost@foere.net
(Kopier teksten rett inn i eposten, ikke legg til som vedlegg)


Stenge HAN-porten

For å stenge HAN-porten, send epost til: firmapost@foere.net

 

Info om HAN-port

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien.

Nye priser fra 1.januar 2022

Føre utsetter innføring av ny nettleie.

Elbil og etablering av ladepunkter

Bruk alltid autorisert installatør ved installasjon av ladepunkt.