Informasjon om HAN-port

AMS-målerne har en HAN-port (Home Area Network) der det er mulig å koble til eksternt utstyr, for eksempel informasjonsskjerm og smarthusløsninger.

Flere strømleverandører og andre kommersielle leverandører tilbyr utstyr slik at du kan få god oversikt over strømforbruket i ditt eget hjem. Føre AS tilbyr ikke slikt utstyr.
Informasjon om HAN-porten og leverandører

For å åpne eller stenge HAN-porten, benytt selvbetjent løsning på Min side

Når en kunde flytter, blir HAN-porten automatisk stengt.

Feil på nettleiefaktura for august

Faktura fakturert den 04.09.23 er kreditert pga. feil i strømstøtten for de som har det. Den ble kreditert den 05.09.23. Første faktura kan derfor

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Ny strømstøtteordning fra 01.09.23

Nye priser 01.07.2023

Nettleien reduseres f.o.m. 01.07.23.