Informasjon om HAN-port

AMS-målerne har en HAN-port (Home Area Network) der det er mulig å koble til eksternt utstyr, for eksempel informasjonsskjerm og smarthusløsninger.

Flere strømleverandører og andre kommersielle leverandører tilbyr utstyr slik at du kan få god oversikt over strømforbruket i ditt eget hjem. Føre AS tilbyr ikke slikt utstyr.
Informasjon om HAN-porten og leverandører

For å åpne eller stenge HAN-porten, benytt selvbetjent løsning på Min side

Når en kunde flytter, blir HAN-porten automatisk stengt.

Nettleie 2023

Se oppdaterte priser her.

Ny modell for nettleie fra 1.juli 2022

Føre innfører ny nettleie. Det vil bli innført kapasitetsledd og energiledd ihht krav og regelverk.

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Kompensasjonen blir tilbakebetalt gjennom nettleien. Les mer her.