Informasjon om HAN-port

AMS-målerne har en HAN-port (Home Area Network) der det er mulig å koble til eksternt utstyr, for eksempel informasjonsskjerm og smarthusløsninger.

Flere strømleverandører og andre kommersielle leverandører tilbyr utstyr slik at du kan få god oversikt over strømforbruket i ditt eget hjem. Føre AS tilbyr ikke slikt utstyr.
Informasjon om HAN-porten og leverandører

For å åpne eller stenge HAN-porten, benytt selvbetjent løsning på Min side

Når en kunde flytter, blir HAN-porten automatisk stengt.

Nye priser fra 1.mai 2022

Grunnet økte priser på nettap må vi dessverre endre prisene på nettleien med virkning fra 1. mai 2022.

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Kompensasjonen blir tilbakebetalt gjennom nettleien. Les mer her.

Elbil og etablering av ladepunkter

Bruk alltid autorisert installatør ved installasjon av ladepunkt.