Vi fører tilsyn med elektriske anlegg

Det lokale eltilsyn (DLE) er en del av det offentlige tilsynsapparatet for el-sikkerhet, og utøver tilsyn under Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

DLE fører tilsyn med elektriske anlegg og virksomheters internkontroll innen eget konsesjonsområde. DLE v/Føre AS sitt konsesjonsområde er Nome- og Midt-Telemark kommune. DLE yter i tillegg brannteknisk bistand til våre kunder, og følger aktivt opp alle elektroinstallatører som har oppdrag i konsesjonsområdet. Vi gir også tilbud om elsikkerhetsopplæring til alle 9.klasser i Midt-Telemark, samt elektro-, helsefagarbeider- og landbrukslinja ved Nome vgs. I tillegg stiller vi opp for lag og foreninger som ønsker dette.

Antallet tilsynsobjekter pr 01.01.23 var 11 523, og vi skal gjennomføre 691 tilsyn i løpet av 2023.

På denne linken finner du elsikkerhetsinformasjon:

http://www.elsikkerhetsportalen.no/

Nyttige elsikkerhetstips:

Ønsker du å komme i kontakt med DLE?

Se våre kontaktsider eller ring sentralbordet på telefon 35 94 90 00. 

Epost: dle@foere.net