Vi fører tilsyn med elektriske anlegg

Det lokale eltilsyn (DLE) er en del av det offentlige tilsynsapparatet for el-sikkerhet, og utøver tilsyn under Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

DLE fører tilsyn med elektriske anlegg og virksomheters internkontroll innen eget konsesjonsområde. DLE v/Midt-Telemark Energi AS sitt konsesjonsonsområde er Nome, Bø og Sauherad kommune. DLE yter i tillegg brannteknisk bistand til våre kunder, og følger aktivt opp alle elektroinstallatører som har oppdrag i Midt-Telemark. Vi gir også tilbud om elsikkerhetsopplæring til alle 9.klasser i Midt-Telemark, samt elektro-, helsefagarbeider- og landbrukslinja ved Nome vgs. I tillegg stiller vi opp for lag og foreninger som ønsker dette.

Antallet tilsynsobjekter pr 01.01.19 var 10 882, og vi skal gjennomføre 787 tilsyn i løpet av 2019.

På denne linken finner du elsikkerhetsinformasjon:

http://www.elsikkerhetsportalen.no/

Nyttige elsikkerhetstips:

Ønsker du å komme i kontakt med DLE?

Se våre kontaktsider eller ring sentralbordet på telefon 35 94 90 00.