Nettleiepriser 2024

Dette er prisen på nettleie fra 1.1.2024. De aller fleste av våre kunder vil ha nettleie bestående av et fastledd, energiledd og offentlige avgifter (NU100)

Nettleie under 100 000 kWh/år (NU100)*:

EnergileddInkl. mvaEkskl. mva
Energiledd dag (kl 06 - kl 22)22,5018,00øre/kWh
Energiledd natt (kl 22 - kl 06)16,2513,00øre/kWh
Offentlige avgifterInkl. mvaEkskl. mva
Forbruksavgift jan-mars11,899,51øre/kWh 
Forbruksavgift april-des20,5516,44øre/kWh 
Avgift Energifondet (Privat)1,251,00øre/kWh 
Avgift Energifondet (Næring)1 000,00800,00kr/år
Kapasitetsledd*Inkl. mvaEkskl. mva
Mindre enn 2 kW247,50198,00kr/mnd
2-4,99 kW321,25257,00kr/mnd
5-9,99 kW395,00316,00kr/mnd
10-14,99 kW470,00376,00kr/mnd
15-19,99 kW543,75435,00kr/mnd
20-24,99 kW1 037,50830,00kr/mnd
25-49,99 kW1 531,251 225,00kr/mnd
50-74,99 kW2 026,251 621,00kr/mnd
75-99,99 kW2 520,002 016,00kr/mnd
100-149,99 kW3 013,752 411,00kr/mnd
150-199,99 kW3 507,502 806,00kr/mnd
Over 200 kW4 002,503 202,00kr/mnd

*Prisen gjelder også kunder over 100 000 kWh dersom anlegget har overbelastningsvern til og med 125 A ved 230 V eller 80 A ved 400 V.

**Månedsmaks er gjennomsnitt av dine 3 høyeste døgnmakser innenfor en kalendermåned. Månedsmaksen bestemmer hvor mye du skal betale i kapasitetsleddet. F.eks vil en månedsmaks på 7 kW tilsvare en pris på 395 kr.

Ekstrakostnad for manuell strømmålerInkl. mvaEkskl. mva
For kunder uten AMS-måler med   automatisk innhenting av målerstand156125kr/mnd

 Nettleie over 100 000 kWh/år (NT3A)*:

Ekstrakostnad for manuell strømmålerInkl. mvaEkskl. mva
For kunder uten AMS-måler med   automatisk innhenting av målerstand156125kr/mnd
EnergileddInkl. mvaEkskl. mva
Energiledd16,0013,00øre/kWh
EffektleddInkl. mvaEkskl. mva
Effekt <100 kW69,0655,25kr/kW/mnd
Effekt 100-150 kW58,4446,75kr/kW/mnd
Effekt 150-200 kW48,2638,60kr/kW/mnd
Effekt 200-500 kW42,5034,00kr/kW/mnd
Effekt >500 kW40,7332,58kr/kW/mnd
FastbeløpInkl. mvaEkskl. mva
Fastbeløp pr mnd1 062,50850,00kr/pr mnd
Offentlige avgifterInkl. mvaEkskl. mva
Forbruksavgift jan-mars11,899,51øre/kWh
Forbruksavgift april-des20,5516,44øre/kWh
Avgift Energifondet (Privat)1,251,00øre/kWh
Avgift Energifondet (Næring)1 000,00800,00kr/år

Gebyr ved manglende betaling

PåsettingsgebyrInkl. mvaEkskl. mva
Ved gjenåpning av anlegg på dagtid −AMS   måler som kan åpnes automatisk.1 500,001 200,00kr
Ved gjenåpning av anlegg på dagtid ved måler uten AMS3 000,002 400,00kr
Provisoriske anleggInkl. mvaEkskl. mva
Til- og frakobling5 000,004 000,00kr
Utenom ordinær arbeidstid7 000,005 600,00kr
Leie av byggeskap med hovedsikring tom 80 A218,75175,00kr/pr uke
Leie av byggeskap med hovedsikring større enn 80 A493,75395,00kr/pr uke

*Tariffen benyttes for anlegg med overbelastningsvern over 125 A ved 230 V eller 80 A ved 400 V.