Info om jordfeil

Har du fått melding om at det er jordfeil i ditt anlegg? Eller ønsker du å melde fra om jordfeil?

Føre har målinger i lavspentnettet for å overvåke hvor det oppstår jordfeil. Dersom du har fått melding fra oss om at det er registrert jordfeil i ditt anlegg, må feilen rettes innen 2 uker. 
Dersom jordfeil ikke er utbedret innen 4 uker, krever Forskrift om elektriske forsyningsanlegg at anlegget skal utkobles (§ 5-2).
Kontakt installatør for bistand med feilsøking og feilretting. 

Har du oppdaget jordfeil i et anlegg, kan du varsle oss ved å sende oss epost til firmapost@foere.net.
Dersom Føre får beskjed om feil som ikke er oppdaget ved målinger, vil vi finne ut hvilken kunde som har feil, og kunde får 2 ukers frist på å rette feilen.

Solcelleanlegg og jordfeil
Føre får stadig meldinger om solcelleanlegg som ikke virker pga jordfeil. Føre følger standard prosedyre for retting av jordfeil, og kan ikke pålegge kunder noe utover dette.