Nøytralitet

Nettselskap som er omfattet av krav til selskapsmessig skille, skal offentliggjøre en årlig nøytralitetsrapport.

Rapportene ligger her:

Nøytralitetsrapport 2021