Aktuelt

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien.

Nye priser fra 1.januar 2022

Føre utsetter innføring av ny nettleie.

Informasjon om HAN-port

AMS-målerne har en HAN-port (Home Area Network) der det er mulig å koble til eksternt utstyr, for eksempel informasjonsskjerm og smarthusløsninger.

Elbil og etablering av ladepunkter

Bruk alltid autorisert installatør ved installasjon av ladepunkt.

Meld fra om farlige forhold

Observerer du skader på strømskap, strømledninger eller andre farlige forhold, ring vår døgnåpne feilmeldingstelefon: 970 37 295.

Melde strømbrudd?

Hvis lyset er borte hos flere naboer er det sannsynlig at det er feil i nettet utenfor boligen din. Hvis strømmen kun har gått