Om Føre AS

Føre AS eier og driver høy og lavspenningsnettet i vårt konsesjonsområde. Vårt konsesjonsområde dekker
Midt-Telemark kommune og Nome kommune.

Midt-Telemark Energi Nett blir Føre. Mot slutten av 2021 bytter vi navn til Føre. Årsaken til navneendringen er et nytt myndighetskrav der nettselskap i et energikonsern ikke lenger kan ha samme eller lignende navn som morselskapet og annen konkurranseutsatt virksomhet i konsernet. Føre er 100 % eid av Telemark Energi AS.

Ansatte Føre AS

Erik Frikstad

Nettsjef

Oddvar Steinhaug

Markedssjef

Berit Volleng Sanden

Leder Kundeservice

Jan Sigbjørn Høgstad

Energiingeniør

Svein Åge Bjerva

Tekniker

Arvid Juve

Driftsleder - Energiingeniør

Kai Fredrik Løvskeid

Energiingeniør

Lise Omsberg

Elsikkerhetsingeniør

Ansatte Telemark Energi AS

Jon Arne Mørch Jonassen

Adm. dir.

Jørund Dorholt

Økonomisjef

Bjarne Larsen

IK/HMS/Personal

Tone S Alfheim

Kunde-og økonomikonsulent

Bente J Øygarden

Kunderådgiver

Tlf: 35 94 90 40

Vakt telefon: 970 37 295
Epost: firmapost@foere.net