Om Føre AS

Føre AS eier og driver høy og lavspenningsnettet i vårt konsesjonsområde. Vårt konsesjonsområde dekker
Midt-Telemark kommune og Nome kommune.

Midt-Telemark Energi Nett blir Føre. Mot slutten av 2021 bytter vi navn til Føre. Årsaken til navneendringen er et nytt myndighetskrav der nettselskap i et energikonsern ikke lenger kan ha samme eller lignende navn som morselskapet og annen konkurranseutsatt virksomhet i konsernet. Føre er 100 % eid av Telemark Energi AS.

Ansatte Føre AS

Jan Sigbjørn Høgstad

Nettsjef

Oddvar Steinhaug

Markedssjef

Berit Volleng Sanden

Leder Kundeservice

Even Dokka Simonsen

Energiingeniør

Philip Fahre

Driftsleder - Energiingeniør

Svein Åge Bjerva

Tekniker

Kai Fredrik Løvskeid

Energiingeniør

Lise Omsberg

Elsikkerhetsingeniør

Ansatte Telemark Energi AS

Jon Arne Mørch Jonassen

Adm. dir.

Jørund Dorholt

Økonomisjef

Morten Sandtveit

Økonomimedarbeider

Bjarne Larsen

IK/HMS/Personal

Tone S Alfheim

Kunde-og økonomikonsulent

Tlf: 35 94 90 40

Vakt telefon: 970 37 295
Epost: firmapost@foere.net