Endre / flytte nett

Har du ønske om å endre/flytte stolpe, bardun, kabelskap eller andre komponenter?

Kostandene for nødvendige tiltak må dekkes av den som utløser utbyggingstiltaket.

Flytting av nett på forespørsel fra kunde utføres som regningsarbeid.

Ved behov for endre/flytte nett, ta kontakt på:

Epost: nett@foere.net
Tlf: 35 94 90 40