Kompensasjon ved strømstans

Kunder som har hatt strømbrudd i mer enn 12 timer sammenhengende har krav på kompensasjon.

Husholdninger og fritidsboliger har krav på kompensasjon ved strømbrudd som varer over 12 timer. Strømbruddets varighet skal beregnes fra det tidspunkt Føre AS først fikk melding om avbruddet, eller visste eller burde ha visst at et avbrudd har funnet sted. 

Kompensasjon utbetales etter satser fra NVE:

  • for husholdninger: 500 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 40 kroner per time.
  • for fritidsboliger: 125 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 10 kroner per time.

Avbruddet opphører når normal strømforsyning er gjenopprettet. Flere påfølgende avbrudd regnes som sammenhengende hvis ikke normal strømforsyning opprettholdes i to timer sammenhengende.

En samlet årlig kompensasjon kan ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år.

Føre AS utbetaler kompensasjon uten at du trenger å søke om dette. Utbetalingen skal komme senest innen 12 uker etter at avbruddet har funnet sted. Har du spørsmål angående utbetalingen av kompensasjon kan du henvende deg til kundeservice.

Vi gjør oppmerksom på at kompensasjonsordningen ikke er en erstatningsordning for faktiske kostnader som kundene opplever som følge av strømbrudd. Dette reguleres gjennom forbrukervernlovgivningen og privatrettslige avtaler.

NVE – Strømbrudd: rettigheter og regler