Anleggsbidrag

Når nye kunder skal knyttes til strømnettet eller eksisterende nettkunder ønsker økt uttak, vil det ofte bli nødvendig med utbygging eller forsterkning av nettet.

Kostandene for nødvendige tiltak må dekkes av den som utløser utbyggingstiltaket.

Ved kapasitetsøkning i nettet vil det bli utregnet et anleggsbidrag som kunden må dekke.
Anleggsbidrag er et engangsbeløp, og det utarbeides løsning og kostnadsoverslag i hvert enkelt tilfelle.
Anleggsbidrag betales før arbeidene påbegynnes.

Ved behov for tilknytting eller ønske om økt uttak, ta kontakt på:
Epost: nett@foere.net
Tlf: 35 94 90 40

Les mer om anleggsbidrag her:
NVE -anleggsbidrag

Relevant regelverk:
Forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om teknisk og økonomisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (forskrift om kontroll av nettvirksomhet) §§ 16-1 – 16-12