Langvarige strømbrudd?

Føre sitt forebyggende vedlikehold samt gode beredskapsplaner skal bidra til sikker strømforsyning. Men husk at du også kan ta et ansvar hvis strømmen blir borte.
HVEM HAR ANSVARET?

Vår viktigste oppgave er å levere sikker strømforsyning. Det arbeides kontinuerlig med forebyggende vedlikehold for å redusere risikoen for langvarige strømbrudd. Gode beredskapsplaner skal sikre tilgang på mannskap, utstyr og personell når ekstremsituasjoner likevel oppstår.

Kommunen har ansvaret for å ta vare på den befolkningen som til enhver tid befinner seg i kommunen. Under kriser og katastrofer skal kommunen iverksette tiltak for å beskytte befolkningen og sørge for å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner.

Strømkundene har et ansvar for egen situasjon dersom strømmen blir borte. Dersom man er avhengig av strøm, bør man sørge for reservestrømforsyning. Det er lurt å ha en alternativ kilde til oppvarming og sikre seg tilgang til mat og vann.

GODE RÅD TIL DEG SOM KUNDE
Ha en gassbrenner i tilgjengelig ved lange strømbrudd.
Føre ønsker at kundene skal føle seg trygge selv når strømmen blir borte. Alle bør derfor sørge for å ha:

 • Alternativ varmekilde (vedovn, gassovn).
 • Ekstra brensel til varmekilden (ved, olje, gass).
 • Lommelykter/hodelykter tilgjengelig med ekstra batterier.
 • Oljelampe eller en lampe drevet på solceller.
 • Et lite matlager som kan lagres i romtemperatur (hermetikk, knekkebrød, nøtter o.l.).
 • Primus tilgjengelig for oppvarming av mat og vann (gassgrill kan også brukes til dette).
 • Radio som går på batteri.

 

EKSEMPEL PÅ HANDLELISTE
Enhver anbefales å gå gjennom sin egen situasjon for best å kunne vurdere hva som bør kjøpes inn. Her er et eksempel:

 • Ekstra ved
 • Ekstra gassflaske (til primus/gassgrill)
 • Batterier
 • Fyrstikker
 • Stearin- og telys
 • Hermetikk og annen mat som tåler lagring

 

HVA DU ELLERS BØR HUSKE PÅ

 • Økt forsiktighet ved bruk av alternative varme- og lyskilder innendørs!
 • Steng vinduer og lufteventiler
 • Lukk dører til rom som ikke benyttes
 • Tenk på slekt og naboer, spesielt dersom disse bor alene
 • Hold kjøleskap og fryser mest mulig lukket
 • Ha viktig informasjon/telefonnumre skrevet ned på papir

Nye priser fra 01.07.2024

Grunnet økte kostnader til overliggende nett og renter, ser Føre AS seg nødt til å øke prisen på nettleie fra og med 01.07.2024.

Uendret nettleie fra nyttår

Føre AS øker ikke nettleien fra nyttår, men en endring i offentlige avgifter påvirker den totale prisen.

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Ny strømstøtteordning fra 01.09.23