Elbil og etablering av ladepunkter

Bruk alltid autorisert installatør ved installasjon av ladepunkt.

Etablering av ladestasjoner er regulert av DSBs forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) og normen NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner som forskriften henviser til som metode. NEK 400-7-722 beskriver detaljerte krav til utførelse og vedlikehold av ladepunkter.

I praksis er det to alternative løsninger for normallading:
– Ladestasjon (Mode 3) – enten med Type 2 kontakt eller fast kabel med plugg
– Vanlig kontakt (Mode 2)
DSBs klare anbefaling er å installere en ladestasjon (Mode 3) fordi denne gir god sikkerhet, lader raskt og har stor fleksibilitet. En Mode 3 ladestasjon vil ha lang levetid og er normalt forberedt for lastyring. Dette kan redusere kostnader når «køprising» av strøm innføres om ett eller to år. Den synlige forskjellen på alternativene er at en Mode 3 har ladeboksen skrudd fast på veggen mens en Mode 2 lader er en kabel med påmontert ladeboks.

Ladeledningen plugges i en vanlig jordet kontakt (på fagspråket kalt Schuko kontakt). På ladeledningen henger det en boks som styrer ladestrømmen og overvåker sikkerheten. Dersom det legges til rette for lading fra en vanlig jordet kontakt, skal denne forsynes fra en egen kurs (unntak for frittliggende privat garasje) med maks 10A sikring. Kursen skal være beskyttet av en egen jordfeilbryter av B type (blir ikke forstyrret av støy fra bilens ladesystem) og et overspenningsvern. Husk oppheng av ladeboks i kurv eller krok – kontakten blir nemlig ødelagt av vekten av ladeboks og kabel med påfølgende varmgang.

Søknad om lader
Føre AS krever søknad dersom det installeres ladepunkt med kapasitet over 20 A. Melding om dette sendes i Elsmart via autorisert installatør.
Dette kravet er innført for å være sikker på at nettselskapet overholder Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FOL).

Linker:
DSB – Elbil, lading og sikkerhet
NELFO – Elbillading
Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FOL)

Uendret nettleie fra nyttår

Føre AS øker ikke nettleien fra nyttår, men en endring i offentlige avgifter påvirker den totale prisen.

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Ny strømstøtteordning fra 01.09.23

Nye priser 01.07.2023

Nettleien reduseres f.o.m. 01.07.23.