Føre mennesker sammen

Fremtiden er grønn, og den går på strøm. Dette øker behovet for mer kapasitet på strømnettet, slik at alle har den strømmen de trenger. For å betjene fremtidens strømnett må vi både tilføre mer kapasitet og skape nye, innovative måter å bruke kraft på. Vi fører sammen tradisjon og utvikling, og skaper koblinger mellom dagens situasjon og fremtidens behov.

Se filmen om Føre

Som følge av lovkrav fra NVE endrer selskapene i Midt-Telemark Energi navn. Nettselskapet endrer navn til Føre AS. Bruk oss hvis du skal bygge nytt hus eller gjøre endringer som krever forsterkning av det elektriske anlegget? Eller hvis du vil varsle om trær som vokser nær strømlinjer eller ønsker tilbud på å fjerne mast og grave strømkabel inn til huset? Se hva vi gjør

Vårt nett:

Master/Stolper
0
Nettstasjoner
0
Hovedtrafostasjoner
0
Kunder
0
Linjer
0 km
Kabler
0 km

Aktuelt

Uendret nettleie fra nyttår

Føre AS øker ikke nettleien fra nyttår, men en endring i offentlige avgifter påvirker den totale prisen.

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Ny strømstøtteordning fra 01.09.23

Nye priser 01.07.2023

Nettleien reduseres f.o.m. 01.07.23.

Ny modell for nettleie fra 1.juli 2022

Føre innfører ny nettleie. Det vil bli innført kapasitetsledd og energiledd ihht krav og regelverk.

Vi er her for deg

Som kunde har du tilgang til Min side hvor du finner oversikt over dine fakturaer, ditt strømforbruk og hvilken kontaktinformasjon vi har registrert om deg. Her kan du også endre opplysninger, registrere hvordan du ønsker varsel om strømstans, sende melding til kundeservice, åpne HAN-port, registrere måleravlesning eller be om betalingsutsettelse hvis du mottar faktura fra oss. Finner du ikke det du leter etter?

Fullstendige nettleie- og leveringsvilkår

Her finner du våre priser  for nettleie og leveringsvilkår både for privathusholdning og næring. Alle priser er oppdatert per 01.01.2024. 

Start video