Leveringskvalitet

Vi skal oppfylle leveringsbetingelsene våre

Føre AS gjør sitt beste for at du som kunde skal få strøm med bra kvalitet. Vi har derfor mange rutiner for å oppfylle leveringsbetingelsene våre. Noen av dere har kanskje blitt kontakta av oss i forbindelse med jordfeil, eller at noe annet i anlegget forstyrrer nettet vårt. Det lokale eltilsyn (DLE) gir da pålegg om utbedring.

Det er imidlertid ikke alle feil og forstyrrelser vi fanger opp. Vi er derfor takknemlig for tilbakemelding fra kunder som oppdager forstyrrelser på nettet. Henvendelser vil bli registrert i vårt internkontrollsystem, og det vil bli foretatt målinger hos varsler. Ved et konstatert avvik, vil vi følge våre rutiner for å lukke avviket. For å registrere henvendelser om leveringskvalitet, send epost til firmapost@foere.net.

Link:
Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet