Meld fra om farlige forhold

Observerer du skader på strømskap, strømledninger eller andre farlige forhold, ring vår døgnåpne feilmeldingstelefon: 970 37 295.

Trær over strømledningene, ledninger med lav høyde eller ledninger på bakken må meldes inn umiddelbart. Meld også fra via feilmeldingstelefonen dersom du observerer gnister, røyk eller smell.

Ledninger som ligger på bakken kan være spenningsførende og det er forbundet med livsfare å komme nær slike ledninger. Åpne kabelskap eller nettstasjoner er også forhold som kan få fatale følger. Føre sine vedlikeholdsplaner innebærer at selskapet har montører som kontinuerlig er på farten for å kontrollere at selskapets elektriske anlegg er i orden. Til tross for dette, er det ikke mulig å oppdage alle skader med en gang. Derfor er vi takknemlig for å ha tett dialog med dere som bor i vårt distribusjonsområde.

Meld inn observasjon

DD slash MM slash YYYY
Max. file size: 512 MB.

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien.

Nye priser fra 1.januar 2022

Føre utsetter innføring av ny nettleie.

Informasjon om HAN-port

AMS-målerne har en HAN-port (Home Area Network) der det er mulig å koble til eksternt utstyr, for eksempel informasjonsskjerm og smarthusløsninger.