Avstandskrav til nettanlegg

Når man skal bygge eller tilrettelegge et område, er det viktig at man på forhånd sjekker ut avstander til nettanlegg i området.

Nettanlegg kan være linjer som går i luft, kabler som ligger i bakken eller nettstasjoner. DSB (Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap) har definert regler for hvilke minsteavstander man må forholde seg til for å ivareta sikkerhet til bygninger, offentlige plasser etc.
Byggeforbudssonen er tinglyst. Ansvarlige for overskridelsen av byggeforbudssonen vil i stor grad måtte bære kostnadene for eventuell flytting av ledningen, noe som i praksis kan bety at rivning av bygget blir rimeligste løsningen.

Les mer om avstandskravene her