Skjema for bestilling/oppsigelse av byggestrøm

Dersom du trenger midlertidig strøm for en kort periode, for eksempel i forbindelse med husbygging, bruk av maskiner, et arrangement eller andre formål, leier vi ut byggestrømskasser både for 230 V og 400 V.

For at du skal være sikker på å få satt opp byggestrømskassen til ønsket tid, må den bestilles minst en uke i forveien. Fyll ut skjema nederst på siden for å bestille byggestrøm.
For å si opp byggestrøm, fyll ut skjema (velg Si opp byggestrøm), eller send epost til byggestrom@foere.net med nr på kasse og navn-tlf til bestiller. Skriv følgende i emne på eposten: Si opp byggestrøm.

Epost kan kun benyttes for å si opp byggestrøm, ved bestilling må skjema benyttes.

Byggestrøm er ment som en provisorisk løsning for uttak av strøm og normal leieperiode er ikke lengre enn ett år, men det kan bli vurdert og utvide perioden dersom leietageren ønsker det.

Prisen for montering og demontering er prisen oppsatt på e-verkets stolpe eller kabelskap. Dersom kunden ønsker byggestrømskassen nærmere enn everket sin forsyning, kan everket legge ut provisorisk strømforsyning helt frem til bygge-/anleggsplassen. Dette blir da fakturert kunden i sin helhet. Spesielle ønsker må avtales med Føre.

OBS: Det må være etablert godkjent jordingsanlegg på stedet, som Føre kan tilkoble byggestrømskassen.

I tillegg til ordinær nettleie kommer kostnaden for montering/demontering og leie av kassen. 

For priser, se vår prisliste. 

Ved tilkobling av provisoriske anlegg over 1 år, må det
søkes energiverket om tillatelse.

Som nevnt i avsnittet over, kan det komme tilleggskostnader for montering/demontering.

Leietager plikter å behandle byggestrømskassen og tilhørende utstyr på en slik måte at det ved frakobling er i tilsvarende stand som ved tilkobling. Leietager er i hele leieperioden ansvarlig for byggestrømskassen sitt tilhørende utstyr. Alle skader som blir påført det utleide materiellet fra Føre, vil i sin helhet bli fakturert leietager.

Ved å bestille byggestrøm hos Føre AS, godtar bestiller følgende vilkår:

Vilkår for Byggestrøm – Føre AS

Fyll inn Skjema

1Trinn
2Trinn
Angi et tall som er større enn eller lik 0.
Fakturaadresse(Påkrevd)