Melde strømbrudd?

Hvis lyset er borte hos flere naboer er det sannsynlig at det er feil i nettet utenfor boligen din. Hvis strømmen kun har gått hos deg kan det være feil på ditt elektriske anlegg.

kart over strømstanser kan du sjekke om vi har en planlagt stans i ditt område eller har registrert en feil. Dersom det er registrert en feil i ditt område jobber vi med å lokalisere feilen og utbedre denne. Ved å trykke på feilen i avbruddsoversikten ser du når det er forventet at du får strømmen tilbake.

NABOLAGET ER STRØMLØST
Dersom en eller flere av dine naboer også er strømløse er det enten en feil i nettet eller en planlagt stans. Hvis det ikke er registrert en planlagt stans eller en feil i ditt område i avbruddsoversikten:

 • Ring vår døgnåpen feilmeldingstelefon 970 37 295

STRØMMEN HAR KUN GÅTT HOS MEG
Dersom du er strømløs er det enten et feil på ditt elektriske anlegg eller feil i nettet utenfor din bolig.

 • Kontroller at hovedsikringer og jordfeilbrytere er intakte.
 • Kontroller at inntakssikringer er intakte. Disse er vanligvis plassert på loftet eller kjeller, avhengig av om du har luftledning eller kabel inn til huset.
 • Hvis noe av dette har slått ut er det sannsynlig at det er feil på ditt anlegg. Du må kontakte en elektriker.
 • Hvis alt er i orden med ditt anlegg kan du ringe vår døgnåpne feilmeldingstelefon 970 37 295.
 • Vi gjør oppmerksom på at kunden faktureres for montørkostnader dersom det viser seg at feilen likevel var i kundens eget anlegg.

 

DET ER KUN STRØM I DELER AV HUSET
Hvis du opplever at lysene gløder eller deler av huset er strømløst:

 • Kontroller at hovedsikringer og inntakssikringer er intakte.
 • Hvis alt er i orden med ditt anlegg kan du ringe vår døgnåpne feilmeldingstelefon 970 37 295.

 

JORDFEILBRYTEREN HAR SLÅTT UT
Forsøk å koble inn jordfeilbryteren. Dersom dette ikke fungerer er det feil på ditt anlegg. Dette er det ikke Midt-Telemark Energi sitt arbeid å utbedre. For feilsøking kan du prøve følgende:

 • Ta ut/koble ut alle kurssikringer
 • Kontroller hovedsikringer
 • Koble inn jordfeilbryteren
 • Koble inn en og en kurssikring
 • Jordfeilbryteren slår ut når kurssikringen det er feil på kobles inn
 • Koble ut kursen som fører til at jordfeilbryteren faller og koble inn jordfeilbryteren igjen
 • Nå er videre feilsøking begrenset til en kurs. Det kan være feil på et apparat tilknyttet kursen. Koble fra alle apparater og legg inn kursen. Prøv å sette inn ett og ett apparat. Når jordfeilbryteren faller har du funnet apparatet det er feil på. Du kan eventuelt kontakte en elektriker.

 

FEILMELDINGSTELEFON
For at Føre AS skal kunne utbedre feil i strømnettet er vi avhengig av at kunder gir oss tilbakemelding slik at feilen kan bli rettet.
Det er viktig at vi blir varslet dersom et tre ligger over strømlinjen eller strømlinjen ligger i bakken, ved gnister, røyk eller smell. Vi er takknemlig for å få beskjed på vår vår døgnåpne feilmeldingstelefon 970 37 295.

 

Meld inn observasjon

DD slash MM slash YYYY
Max. file size: 512 MB.

Uendret nettleie fra nyttår

Føre AS øker ikke nettleien fra nyttår, men en endring i offentlige avgifter påvirker den totale prisen.

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Ny strømstøtteordning fra 01.09.23

Nye priser 01.07.2023

Nettleien reduseres f.o.m. 01.07.23.