Meld fra om farlige forhold

Observerer du skader på strømskap, strømledninger eller andre farlige forhold, ring vår døgnåpne feilmeldingstelefon: 970 37 295.

Trær over strømledningene, ledninger med lav høyde eller ledninger på bakken må meldes inn umiddelbart. Meld også fra via feilmeldingstelefonen dersom du observerer gnister, røyk eller smell.

Ledninger som ligger på bakken kan være spenningsførende og det er forbundet med livsfare å komme nær slike ledninger. Åpne kabelskap eller nettstasjoner er også forhold som kan få fatale følger. Føre sine vedlikeholdsplaner innebærer at selskapet har montører som kontinuerlig er på farten for å kontrollere at selskapets elektriske anlegg er i orden. Til tross for dette, er det ikke mulig å oppdage alle skader med en gang. Derfor er vi takknemlig for å ha tett dialog med dere som bor i vårt distribusjonsområde.

Meld inn observasjon

DD slash MM slash YYYY
Max. file size: 512 MB.

Nye priser fra 1.mai 2022

Grunnet økte priser på nettap må vi dessverre endre prisene på nettleien med virkning fra 1. mai 2022.

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Kompensasjonen blir tilbakebetalt gjennom nettleien. Les mer her.

Informasjon om HAN-port

AMS-målerne har en HAN-port (Home Area Network) der det er mulig å koble til eksternt utstyr, for eksempel informasjonsskjerm og smarthusløsninger.