Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien.

Regjeringen innfører kompensasjonsordning for høye strømpriser. Du som strømkunde behøver ikke foreta deg noe for å få kompensasjon, beløpet du har krav på trekkes automatisk fra på nettleien.

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vil administrere ordningen overfor nettselskapene. Ordningen innebærer at kunden får tilbakebetalt en andel av strømkostnaden når strømprisen overstiger 70 øre per kWt eks mva. Det er spotprisen for ditt prisområde som legges til grunn for utregning av støttesatsen – uavhengig av hvilken strømavtale du har. Ditt lokale nettselskap har ansvaret for å regne ut støtten og trekke den fra på nettleien. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til kundes bankkonto eller trukket fra strømregningen.

Ordningen gjelder fra og med desember 2021 og til og med mars 2022. For desember er støttesatsen 55 % av den delen av strømprisen som overstiger 70 øre/kWh. I prisområdet til Føre (NO2) ble støttesatsen for desember 73,62 øre/kwh.

Regjeringen forsterker ordningen som skal hjelpe husholdninger med å håndtere rekordhøye strømpriser, og øker kompensasjonsnivået i ordningen fra 55 til 80 prosent fra januar.

 

Støttesatsene vil bli lagt ut løpende på NVE sine sider:

https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/nytt-fra-rme/nyheter-reguleringsmyndigheten-for-energi/stottesatsene-for-desember-klare/

NVE har også en egen side med spørsmål og svar:

https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/kunde/strom/sporsmal-og-svar-om-kompensasjonsordning-for-hoye-strompriser/

 

 

Nye priser fra 1.januar 2022

Føre utsetter innføring av ny nettleie.

Informasjon om HAN-port

AMS-målerne har en HAN-port (Home Area Network) der det er mulig å koble til eksternt utstyr, for eksempel informasjonsskjerm og smarthusløsninger.

Elbil og etablering av ladepunkter

Bruk alltid autorisert installatør ved installasjon av ladepunkt.