Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Ny strømstøtteordning fra 01.09.23

Endringer i strømstøtten fra 01.01.2024

Regjeringen har bestemt at strømstøttegrensen endres fra 70 til 73 øre/kWh eks. mva.  Staten dekker fortsatt 90 % utover dette.

Spotpris time for time

Regjeringen har bestemt at fra 1. september skal strømstøtten basere seg på spotprisen time for time i stedet for et månedssnitt. Det betyr at hver enkelt kunde vil få strømstøtte som er knyttet mot sitt eget strømforbruk. De timene som spotprisen er over 70 øre per kilowattime legges til grunn for strømstøtten.

Strømstøtten vil fremkomme som en månedlig gjennomsnittspris på fakturaen, akkurat som før. Forskjellen er at tidligere var gjennomsnittsprisen lik for alle kunder. Nå vi den være individuell for hver enkelt kunde.

Du trenger ikke søke om strømstøtte. Strømstøtten trekkes automatisk fra på din faktura for nettleie.

Oversikt over alle timepriser

På nettsiden til RME (Reguleringsmyndigheten for energi) kan du se pris på stønadssatsene time for time. Les mer her: Støttesats time for time – NVE

Les mer om regjeringens stømstøtte her: https://www.regjeringen.no/no/tema/energi/regjeringens-stromtiltak/id2900232/?expand=factbox2900261

NVE har også en egen side med spørsmål og svar: https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/kunde/stroem/spoersmaal-og-svar-om-stroemstoette-for-hoeye-stroempriser/

Uendret nettleie fra nyttår

Føre AS øker ikke nettleien fra nyttår, men en endring i offentlige avgifter påvirker den totale prisen.

Nye priser 01.07.2023

Nettleien reduseres f.o.m. 01.07.23.

Ny modell for nettleie fra 1.juli 2022

Føre innfører ny nettleie. Det vil bli innført kapasitetsledd og energiledd ihht krav og regelverk.