Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Kompensasjonen blir tilbakebetalt gjennom nettleien. Les mer her.

Regjeringen innfører kompensasjonsordning for høye strømpriser. Du som strømkunde behøver ikke foreta deg noe for å få kompensasjon, beløpet du har krav på trekkes automatisk fra på nettleien.

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vil administrere ordningen overfor nettselskapene. Ordningen innebærer at kunden får tilbakebetalt en andel av strømkostnaden når strømprisen overstiger 70 øre per kWt eks mva. Det er spotprisen for ditt prisområde som legges til grunn for utregning av støttesatsen – uavhengig av hvilken strømavtale du har. Ditt lokale nettselskap har ansvaret for å regne ut støtten og trekke den fra på nettleien. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til kundes bankkonto eller trukket fra strømregningen.

Boligselskaper får også kompensasjon. Boligselskapene har et ansvar for selv å kontrollere om de har fått utbetalt for mye støtte. Om det er tilfellet, har de en plikt til å melde dette til nettselskapet. Boligselskapet må melde til nettselskapet dersom mer enn 20 % av oppvarmet areal benyttes av andre en boligselskapets husholdninger. Boligselskapet må melde tilbake til nettselskapet dersom deres samlede forbruk er høyere enn 5 000 kWh per boenhet per måned. Forbruk målt av boenhetens egen strømmåler kommer i tillegg. Nettselskapet justerer støttebeløpet i tråd med eventuelle innrapporteringer.

Dersom et boligselskap oppdager feil i utbetalt støtte, ta kontakt med Føre på tlf 35 94 90 40 eller epost firmapost@foere.net.

Støttesatsene vil bli lagt ut løpende på NVE sine sider:

https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/nytt-fra-rme/nyheter-reguleringsmyndigheten-for-energi/ 

NVE har også en egen side med spørsmål og svar:

https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/kunde/strom/sporsmal-og-svar-om-kompensasjonsordning-for-hoye-strompriser/

 

 

Nettleie 2023

Se oppdaterte priser her.

Ny modell for nettleie fra 1.juli 2022

Føre innfører ny nettleie. Det vil bli innført kapasitetsledd og energiledd ihht krav og regelverk.

Informasjon om HAN-port

AMS-målerne har en HAN-port (Home Area Network) der det er mulig å koble til eksternt utstyr, for eksempel informasjonsskjerm og smarthusløsninger.