Planlagte strømstanser

Før en planlagt strømstans sender vi ut varsel om dette. Varselet vil inneholde dato og tidspunkt for strømstansen.

Noen ganger må vi koble fra strømmen for å utføre nødvendig vedlikehold av strømnettet. Vi arbeider så raskt som mulig og strømmen kan komme tilbake raskere enn planlagt. I enkelte tilfeller får vi en uforutsett situasjon og strømstansen tar lenger tid enn planlagt.

VARSLING AV PLANLAGT STRØMSTANS
Før en planlagt strømstans sender vi sms, e-post eller brev til berørte kunder. Dette sendes normalt syv dager før strømstansen. Her står det dato og klokkeslett for den planlagte stansen. Hvis du ikke har blitt varslet mangler vi din kontaktinformasjon. Det er kunden sitt ansvar å oppdatere sin kontaktinformasjon. Dette kan du legge inn ved å logge inn på min side.

FEIL PERSON ER VARSLET
Vi sender varsel om planlagt strømstans til den som er registrert med nettleien. Dersom varselet skal sendes til en annen kan dette endres på min side.

NÅR KOMMER STRØMMEN TILBAKE
I varselet om planlagt strømstans står det start- og sluttidspunkt for den planlagte stansen. Du finner det også i avbruddsoversikten. Zoom deg inn på ditt område og trykk på den planlagte stansen. Der finner du estimert sluttidspunkt.