Nye priser fra 01.07.2024

Grunnet økte kostnader til overliggende nett og renter, ser Føre AS seg nødt til å øke prisen på nettleie fra og med 01.07.2024.

Omtrent halvparten av det du betaler i nettleie går til nettselskapet ditt. Den andre halvparten går til staten i form av offentlige avgifter. Disse avgiftene består av forbruksavgift (elavgift), Enova-avgift og merverdiavgift. Forbruksavgiften til Staten justeres noe opp i 2024. Ordningen med lavere avgift for vintermånedene videreføres.

Se de nye prisene her

Uendret nettleie fra nyttår

Føre AS øker ikke nettleien fra nyttår, men en endring i offentlige avgifter påvirker den totale prisen.

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Ny strømstøtteordning fra 01.09.23

Nye priser 01.07.2023

Nettleien reduseres f.o.m. 01.07.23.