Nye priser 01.07.2023

Nettleien reduseres f.o.m. 01.07.23.

Vi reduserer våre nettleiepriser fra 01.07.2023.
Nye oppdaterte priser finner du her

Nettleie priser 2023

 

Feil på nettleiefaktura for august

Faktura fakturert den 04.09.23 er kreditert pga. feil i strømstøtten for de som har det. Den ble kreditert den 05.09.23. Første faktura kan derfor

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Ny strømstøtteordning fra 01.09.23

Ny modell for nettleie fra 1.juli 2022

Føre innfører ny nettleie. Det vil bli innført kapasitetsledd og energiledd ihht krav og regelverk.