Nye priser 01.07.2023

Nettleien reduseres f.o.m. 01.07.23.

Vi reduserer våre nettleiepriser fra 01.07.2023.
Nye oppdaterte priser finner du her

Nettleie priser 2023

 

Uendret nettleie fra nyttår

Føre AS øker ikke nettleien fra nyttår, men en endring i offentlige avgifter påvirker den totale prisen.

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Ny strømstøtteordning fra 01.09.23

Ny modell for nettleie fra 1.juli 2022

Føre innfører ny nettleie. Det vil bli innført kapasitetsledd og energiledd ihht krav og regelverk.