Nettleie 2023

Se oppdaterte priser her.

Vi har ingen endring på våre nettleiepriser fra 01.01.2023, men offentlige avgifter reduseres.
Nye oppdaterte priser finner du her

Nettleie priser 2023

 

Ny modell for nettleie fra 1.juli 2022

Føre innfører ny nettleie. Det vil bli innført kapasitetsledd og energiledd ihht krav og regelverk.

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Kompensasjonen blir tilbakebetalt gjennom nettleien. Les mer her.

Informasjon om HAN-port

AMS-målerne har en HAN-port (Home Area Network) der det er mulig å koble til eksternt utstyr, for eksempel informasjonsskjerm og smarthusløsninger.