Uendret nettleie fra nyttår

Føre AS øker ikke nettleien fra nyttår, men en endring i offentlige avgifter påvirker den totale prisen.

Føre AS øker ikke nettleien fra nyttår, men en endring i offentlige avgifter påvirker den totale prisen.

Omtrent halvparten av det du betaler i nettleie går til nettselskapet ditt. Den andre halvparten går til staten i form av offentlige avgifter. Disse avgiftene består av forbruksavgift (elavgift), Enova-avgift og merverdiavgift. Forbruksavgiften til Staten justeres noe opp i 2024. Ordningen med lavere avgift for vintermånedene videreføres.

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Ny strømstøtteordning fra 01.09.23

Nye priser 01.07.2023

Nettleien reduseres f.o.m. 01.07.23.

Ny modell for nettleie fra 1.juli 2022

Føre innfører ny nettleie. Det vil bli innført kapasitetsledd og energiledd ihht krav og regelverk.