Aktuelt

Feil på nettleiefaktura for august

Faktura fakturert den 04.09.23 er kreditert pga. feil i strømstøtten for de som har det. Den ble kreditert den 05.09.23. Første faktura kan derfor slettes i nettbank. Ny korrekt faktura er sendt ut 06.09 med forfall 26.09.  Det er denne som gjelder og som skal betales. Føre AS beklager dette.

Ny nettleie

Ny modell for nettleie fra 1.juli 2022 Føre innfører ny nettleie. Det vil bli innført kapasitetsledd og energiledd ihht krav og regelverk.   Formålet er å få jevnet ut strømforbruket gjennom døgnet, slik at forbrukstoppene blir lavere, og vi får utnyttet strømnettet bedre. Da sparer vi penger og miljøet, og holder nettleien lavest mulig for deg …

Ny nettleie Les mer »