Nett

Solcelleanlegg

Solcelleanlegg krav Det stilles krav til hvem som kan bygge solcelleanlegg. DSB har sendt ut informasjon om dette. I tillegg har Føre krav til utstyret som monteres. Disse finnes på siden om “Plusskunder”. DSB brev 23.06.2023: Til deg som bygger solcelleanlegg DSB har som samfunnsoppdrag å ivareta elsikkerheten i Norge. Det skjer en kontinuerlig teknologisk […]

Solcelleanlegg Read More »

Nettleie 2024

Nettleiepriser 2024 Dette er prisen på nettleie fra 1.7.2024. De aller fleste av våre kunder vil ha nettleie bestående av et fastledd, energiledd og offentlige avgifter (NU100) Nettleie under 100 000 kWh/år (NU100)*: *Prisen gjelder også kunder over 100 000 kWh dersom anlegget har overbelastningsvern til og med 125 A ved 230 V eller 80

Nettleie 2024 Read More »

Anleggsbidrag

Anleggsbidrag Når nye kunder skal knyttes til strømnettet eller eksisterende nettkunder ønsker økt uttak, vil det ofte bli nødvendig med utbygging eller forsterkning av nettet. Kostandene for nødvendige tiltak må dekkes av den som utløser utbyggingstiltaket. Ved kapasitetsøkning i nettet vil det bli utregnet et anleggsbidrag som kunden må dekke.Anleggsbidrag er et engangsbeløp, og det

Anleggsbidrag Read More »

Skogrydding

Skogrydding og arbeid nær våre anlegg Skogrydding og arbeid nær våre elektriske anlegg kan medføre livsfare. Det er forbundet med stor fare å skade kabler eller luftlinjer. Eksempler kan være når spenningsførende kabler graves over, trær blir felt på ledningene, eller når landbruks eller anleggsmaskiner kommer for nær våre luftlinjer. Strømgjennomgang/overslag kan også oppstå på avstand,

Skogrydding Read More »

Avstandskrav

Avstandskrav til nettanlegg Når man skal bygge eller tilrettelegge et område, er det viktig at man på forhånd sjekker ut avstander til nettanlegg i området. Nettanlegg kan være linjer som går i luft, kabler som ligger i bakken eller nettstasjoner. DSB (Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap) har definert regler for hvilke minsteavstander man må forholde seg

Avstandskrav Read More »

AMS – måler

AMS – automatisk strømmåler Automatisk strømmåler – Fordeler både for deg og for samfunnet! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha fått ny automatisk strømmåler, på fagspråket også kalt Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS). Strømmåleren registrerer strømforbruk på timesbasis, og sender informasjon om forbruket ditt til Elhub og videre

AMS – måler Read More »

Leveringskvalitet

Leveringskvalitet Vi skal oppfylle leveringsbetingelsene våre Føre AS gjør sitt beste for at du som kunde skal få strøm med bra kvalitet. Vi har derfor mange rutiner for å oppfylle leveringsbetingelsene våre. Noen av dere har kanskje blitt kontakta av oss i forbindelse med jordfeil, eller at noe annet i anlegget forstyrrer nettet vårt. Det

Leveringskvalitet Read More »

Plusskunde

Retningslinjer for plusskunder Det stilles krav til produksjonsanlegg tilknyttet lavspenningsnettet samt krav til sertifisering av utstyret som skal installeresetter gjeldende retningslinjer. Tekniske funksjonskrav Føre stiller tekniske krav til produksjonsanlegg, slik at disse anleggene ikke skal bidra til redusert spenningskvalitet idistribusjonsnettet.Alle produksjonsanlegg må meldes (elsmart) via en autorisert elektroinstallatør og godkjennes av Føre før tilkobling. Tilknytning

Plusskunde Read More »

EL-tilsyn

Vi fører tilsyn med elektriske anlegg Det lokale eltilsyn (DLE) er en del av det offentlige tilsynsapparatet for el-sikkerhet, og utøver tilsyn under Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). DLE fører tilsyn med elektriske anlegg og virksomheters internkontroll innen eget konsesjonsområde. DLE v/Føre AS sitt konsesjonsområde er Nome- og Midt-Telemark kommune. DLE yter i tillegg

EL-tilsyn Read More »