Nett

Anleggsbidrag

Anleggsbidrag Når nye kunder skal knyttes til strømnettet eller eksisterende nettkunder ønsker økt uttak, vil det ofte bli nødvendig med utbygging eller forsterkning av nettet. Kostandene for nødvendige tiltak må dekkes av den som utløser utbyggingstiltaket. Ved kapasitetsøkning i nettet vil det bli utregnet et anleggsbidrag som kunden må dekke.Anleggsbidrag er et engangsbeløp, og det …

Anleggsbidrag Les mer »

Kart over strømstans

Kart over strømstans Her får du oversikt over feil i området eller planlagte stanser. Du kan klikke deg inn på det berørte området for å se mer informasjon om forventet feilrettingstid. Relaterte artikler

Nettleie privat

Nettleie privathusholdninger Fullstendige nettleie- og leveringsvilkår. Alle priser er inkludert mva. Gjelder fra 01.05.2022 Prisene er inklusiv forbruksavgift på 19,26 øre/kWh, ENOVA-avgift på 1,25 øre/kWh og 25 % mva. Der tariffen blir benyttet til næring blir ENOVA avgiften fakturert med kr 800,- + mva pr år. TAKSTGRUPPE NH4 og NH4VTotalpriser med avgifter: Gjelder gårdsbruk, boliger og …

Nettleie privat Les mer »

Nettleie næring

Nettleie næring Fullstendige nettleie- og leveringsvilkår. Alle priser er ekskl. mva. Gjelder fra 01.05.2022Disse takstgruppene gjelder for industri, handverk, kontor, forretninger, hoteller, offentlige bygg og andre bygg med næringsvirksomhet. Prisene er ekskl. ENOVA-avgift på kr 800,- pr år. NT4   Nettleie 21,0 øre/kWh Fastbeløp 3600 kr/år NT3A og NT3S*   Fastledd 10 500 kr/år Effekt …

Nettleie næring Les mer »

Skogrydding

Skogrydding og arbeid nær våre anlegg Skogrydding og arbeid nær våre elektriske anlegg kan medføre livsfare. Det er forbundet med stor fare å skade kabler eller luftlinjer. Eksempler kan være når spenningsførende kabler graves over, trær blir felt på ledningene, eller når landbruks eller anleggsmaskiner kommer for nær våre luftlinjer. Strømgjennomgang/overslag kan også oppstå på avstand, …

Skogrydding Les mer »

Avstandskrav

Avstandskrav til nettanlegg Når man skal bygge eller tilrettelegge et område, er det viktig at man på forhånd sjekker ut avstander til nettanlegg i området. Nettanlegg kan være linjer som går i luft, kabler som ligger i bakken eller nettstasjoner. DSB (Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap) har definert regler for hvilke minsteavstander man må forholde seg …

Avstandskrav Les mer »

AMS – måler

AMS – automatisk strømmåler Automatisk strømmåler – Fordeler både for deg og for samfunnet! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha fått ny automatisk strømmåler, på fagspråket også kalt Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS). Strømmåleren registrerer strømforbruk på timesbasis, og sender informasjon om forbruket ditt til Elhub og videre …

AMS – måler Les mer »

Leveringskvalitet

Leveringskvalitet Vi skal oppfylle leveringsbetingelsene våre Føre AS gjør sitt beste for at du som kunde skal få strøm med bra kvalitet. Vi har derfor mange rutiner for å oppfylle leveringsbetingelsene våre. Noen av dere har kanskje blitt kontakta av oss i forbindelse med jordfeil, eller at noe annet i anlegget forstyrrer nettet vårt. Det …

Leveringskvalitet Les mer »

Plusskunde

Retningslinjer for plusskunder En plusskunde er en enkelt sluttbruker av elektrisk energi som også har energiproduksjon. En plusskunde er en enkelt sluttbruker av elektrisk energi som også har energiproduksjon.Disse retningslinjene gjelder frem til NVE kommer med endelige forskrifter og at bransjen utarbeider en norm for slike anlegg. Plusskunde En plusskunde er en enkelt sluttkunde som …

Plusskunde Les mer »

EL-tilsyn

Vi fører tilsyn med elektriske anlegg Det lokale eltilsyn (DLE) er en del av det offentlige tilsynsapparatet for el-sikkerhet, og utøver tilsyn under Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). DLE fører tilsyn med elektriske anlegg og virksomheters internkontroll innen eget konsesjonsområde. DLE v/Midt-Telemark Energi AS sitt konsesjonsonsområde er Nome, Bø og Sauherad kommune. DLE yter …

EL-tilsyn Les mer »