Strømstans

Kompensasjon

Kompensasjon ved strømstans Kunder som har hatt strømbrudd i mer enn 12 timer sammenhengende har krav på kompensasjon. Husholdninger og fritidsboliger har krav på kompensasjon ved strømbrudd som varer over 12 timer. Strømbruddets varighet skal beregnes fra det tidspunkt Føre AS først fikk melding om avbruddet, eller visste eller burde ha visst at et avbrudd […]

Kompensasjon Read More »

Planlagte strømstanser

Planlagte strømstanser Før en planlagt strømstans sender vi ut varsel om dette. Varselet vil inneholde dato og tidspunkt for strømstansen. Noen ganger må vi koble fra strømmen for å utføre nødvendig vedlikehold av strømnettet. Vi arbeider så raskt som mulig og strømmen kan komme tilbake raskere enn planlagt. I enkelte tilfeller får vi en uforutsett

Planlagte strømstanser Read More »