Uten Skjema

Feil på nettleiefaktura for august

Faktura fakturert den 04.09.23 er kreditert pga. feil i strømstøtten for de som har det. Den ble kreditert den 05.09.23. Første faktura kan derfor slettes i nettbank. Ny korrekt faktura er sendt ut 06.09 med forfall 26.09.  Det er denne som gjelder og som skal betales. Føre AS beklager dette.