Kundeservice

Kontakt oss

Velkommen til oss i Føre Vår kundeservice er klar til å hjelpe deg. Se Ofte stilte spørsmål der vi har svart på de fleste spørsmål. Sentralbordet er åpent fra 09:00 til 15.00- Ring 35 94 90 40 Epost: firmapost@foere.net Ved å logge deg inn på Min Side, kan du få oversikt over ditt kundeforhold, se …

Kontakt oss Les mer »

Jordfeil

Info om jordfeil Har du fått melding om at det er jordfeil i ditt anlegg? Eller ønsker du å melde fra om jordfeil? Føre har målinger i lavspentnettet for å overvåke hvor det oppstår jordfeil. Dersom du har fått melding fra oss om at det er registrert jordfeil i ditt anlegg, må feilen rettes innen …

Jordfeil Les mer »

Nøytralitet

Nøytralitet Nettselskap som er omfattet av krav til selskapsmessig skille, skal offentliggjøre en årlig nøytralitetsrapport. Rapportene ligger her: Nøytralitetsrapport 2022Nøytralitetsrapport 2021

Anleggsbidrag

Anleggsbidrag Når nye kunder skal knyttes til strømnettet eller eksisterende nettkunder ønsker økt uttak, vil det ofte bli nødvendig med utbygging eller forsterkning av nettet. Kostandene for nødvendige tiltak må dekkes av den som utløser utbyggingstiltaket. Ved kapasitetsøkning i nettet vil det bli utregnet et anleggsbidrag som kunden må dekke.Anleggsbidrag er et engangsbeløp, og det …

Anleggsbidrag Les mer »

Endre/flytte nett

Endre / flytte nett Har du ønske om å endre/flytte stolpe, bardun, kabelskap eller andre komponenter? Kostandene for nødvendige tiltak må dekkes av den som utløser utbyggingstiltaket. Flytting av nett på forespørsel fra kunde utføres som regningsarbeid. Ved behov for endre/flytte nett, ta kontakt på: Epost: nett@foere.netTlf: 35 94 90 40

Kompensasjon

Kompensasjon ved strømstans Kunder som har hatt strømbrudd i mer enn 12 timer sammenhengende har krav på kompensasjon. Husholdninger og fritidsboliger har krav på kompensasjon ved strømbrudd som varer over 12 timer. Strømbruddets varighet skal beregnes fra det tidspunkt Føre AS først fikk melding om avbruddet, eller visste eller burde ha visst at et avbrudd …

Kompensasjon Les mer »

Planlagte strømstanser

Planlagte strømstanser Før en planlagt strømstans sender vi ut varsel om dette. Varselet vil inneholde dato og tidspunkt for strømstansen. Noen ganger må vi koble fra strømmen for å utføre nødvendig vedlikehold av strømnettet. Vi arbeider så raskt som mulig og strømmen kan komme tilbake raskere enn planlagt. I enkelte tilfeller får vi en uforutsett …

Planlagte strømstanser Les mer »

EL-tilsyn

Vi fører tilsyn med elektriske anlegg Det lokale eltilsyn (DLE) er en del av det offentlige tilsynsapparatet for el-sikkerhet, og utøver tilsyn under Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). DLE fører tilsyn med elektriske anlegg og virksomheters internkontroll innen eget konsesjonsområde. DLE v/Føre AS sitt konsesjonsområde er Nome- og Midt-Telemark kommune. DLE yter i tillegg …

EL-tilsyn Les mer »

Kundeservice

Velkommen til oss i Føre Vår kundeservice er klar til å hjelpe deg. Se Ofte stilte spørsmål der vi har svart på de fleste spørsmål. Sentralbordet er åpent fra 09.00 til 15.00- Ring 35 94 90 40 Epost: firmapost@foere.net Ved å logge deg inn på Min Side, kan du få oversikt over ditt kundeforhold, se …

Kundeservice Les mer »

Kabelpåvisning

Be om kabelpåvisning Spør før du graver! Graving i bakken kan medføre alvorlige ulykker og strømbrudd. Kontakt oss i god tid før gravingen skal skje, for å være sikker på å få påvisning innen ønsket tid. Vi kommer da og påviser kabler som tilhører oss. Føre AS har avtale med Geomatikk for påvisning av kabler. …

Kabelpåvisning Les mer »